Politika upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša

Wiena grupa odgovornim poslovanjem, te kontinuiranim poboljšavanjem svih poslovnih procesa na svim organizacijskim razinama nastoji upravljati kvalitetom i zaštitom okoliša tako što:

  • usklađuje svoje poslovanje s korporativnim smjernicama, ugrađujući ih u svoj proces donošenja odluka
  • radi u skladu sa zakonskom regulativom, korporativnim smjernicama, kao i dobrovoljnim sporazumima za koje se opredijelila
  • razumije, predviđa i učinkovito reagira na zahtjeve zainteresiranih strana
  • sve svoje aktivnosti temelji na prevenciji radi otklanjanja uzroka potencijalnih rizičnih čimbenika poslovanja
  • razvija kulturu napretka koja će korporativne razvojne smjernice ugraditi u nove tehnologije i usluge
  • obvezuje vodstvo tvrtke na stalna poboljšanja upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, s jasnim ciljevima, odgovornostima i odgovarajućim resursima
  • planira svojim proizvodnim postupcima i njima upravlja tako da sprječava onečišćenje prirodnih resursa uključivanjem biološke raznolikosti, vode i energije
  • poboljšava svoje proizvode i usluge tako da smanjuje njihov utjecaj na okoliš tijekom vijeka trajanja
  • stalno unapređuje kvalitetu života društvene zajednice sudjelovanjem u njezinu razvoju

Wiena grupa se obvezuje ispunjavati sve zahtjeve normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Politika kvalitete i zaštite okoliša temeljni je dio Priručnika sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, a u skladu je i sa svim ostalim dokumentima tvrtke. Tu politiku kao i sve odredbe Priručnika provode svi djelatnici Wiena grupe d.o.o.