Rekonstrukcija filtra mlina ugljena – tvornica Sv.Juraj Cemex Hrvatska d.d.

Povećanjem filtracijske površine filtra i poboljšanja efikasnosti sustava čišćenja filtarskih vreća postignuto je povećanje vremenskog intervala između izmjena filtarskih vreća s 3 mjeseca rada na 36 mjeseci, te postignuta značajna ušteda u potrošnji materijala kao i troškovima održavanja tog dijela postrojenja. Operativni troškovi tako su smanjeni za cca 600.000,00 EUR godišnje.

Rekonstrukcija otprašnog sustava transportnih traka klinkera u tvornici Cemex Rugby

Projektni zadatak bio je poboljšati radne uvjete zadržavajući postojeća filtracijska postrojenja. Modificirajući cjevovod sa ugradnjom automatskih pneumatskih ventila, koji omogućuju rad na pojedinim trakama prema željama Investitora, postižemo željene radne uvjete za uspješno otprašivanje klinkera sa transportnih traka. Postojeći ventilatori zamijenjeni su novim ventilatorima koje je bilo potrebno ugraditi radi postizanja željenih specifikacija sustava. Uz nove ventilatore ugrađeni su i frekventni pretvarači kako bi se sustav mogao optimizirati.

Projekt otprašivanja silosa cementa br. 3 i 4 u tvornici Sv. Juraj Cemex Hrvatska d.d.

Navedenim projektom postignuta je autonomija otprašivanja pojedinih silosa cementa u svrhu povećanja čistoće različitih tipova cementa. Postignuto je povećanje energetske efikasnosti otprašivanja optimizacijom upravljanja sustavom čišćenja filtarskih vreća. Isto tako, postignuta je fleksibilnost rada sustava u pogledu redundancije.