Projektiranje filtracijskih postrojenja

Wiena grupa bavi se projektiranjem filtracijskih postrojenja prema zahtjevima i potrebama korisnika. Uz to, nudimo i rekonstrukciju te optimizaciju postojećih sustava u skladu sa svim zakonskim propisima Europske unije o dopuštenim koncentracijama izlaznih emisija. Prema potrebi nudimo i ATEX izvedbu filtracijskih postrojenja za pogone s eksplozivnom prašinom. Pri puštanju postrojenja u pogon pružamo korisnicima kompletnu edukaciju o rukovanju i održavanju filtracijskih postrojenja.