Rekonstrukcija otprašivanja transportne linije šećera na terminalu rasutih tereta u Luci Ploče d.d.

U terminal rasutih tereta Luke Ploče d.d. ugrađena su dva filtracijska postrojenja u ATEX izvedbi zbog eksplozivne šećerne prašine koja se stvara prilikom pretovara šećera.

Dva filtracijska postrojenja objedinjena su u jedan sustav otprašivanja te funkcioniraju kao cjelina pomoću upravljačkog sustava smještenog u glavni ormar sustava otprašivanja.

Rekonstrukcija sustava otprašivanja pakirnice šećera u Sladorani d.o.o.

Ugradnjom novog i rekonstrukcijom postojećeg filtracijskog postrojenja, povećan je ukupni kapacitet otprašivanja. Postignuti su sljedeći rezultati: povećanje kvalitete higijenskih uvjeta proizvodnog pogona i otklanjanje prepreka za vođenje sustava HACCAP. Smanjen je rizik ispadanja proizvodne linije iz pogona zbog zatajenja senzora izazvanih taloženjem šećerne prašine. Također, ugradnjom postrojenja u ATEX izvedbi smanjen je rizik od nastanka šteta u ljudskom i materijalnom smislu, zbog eksplozivnih svojstava šećerne prašine.

Rekonstrukcija postojećeg filtra u pogonu Sušara rezanaca

Cilj projekta bilo je podizanje kakvoće okoliša u objektu sušare rezanaca, uklanjanje opasnosti od pojave eksplozije prašine koja se stvara u procesima proizvodnje i transporta rezanaca (briketa) koji se koriste kao stočna hrana, te povećanje energetske učinkovitosti optimizacijom brzina strujanja u filtracijskom postrojenju.